In het voorjaar van 2019 mocht ik het artikel ‘Op Fryske Les‘  schrijven voor het Fries literair tijdschrift De Moanne. Sindsdien heb ik anderhalf jaar als redactielid bijgedragen aan het tijdschrift. Daarvan mocht ik zelf de onderstaande stukken schrijven: