In het voorjaar van 2019 mocht ik het artikel ‘Op Fryske Les‘  schrijven voor het Fries literair tijdschrift De Moanne. Inmiddels ben ik redactielid bij het tijdschrift en heb ik een bijdrage geleverd aan onderstaande nummers: